Podmienky výučby

 • Ak sa študent rozhodol pre výučbu, znamená to, že má motiváciu a čas pravidelne chodiť na hodiny a venovať sa štúdiu anglického jazyka.
 • Cena 14,-eur/60min/osoba (v prípade dvojice/trojice cena dohodou)
 • Zľava je možná pri intenzívnej výučbe (od 3 hodín/týždeň) a len v prípade, ak študent dodržiava pravidelnú dohodnutú dochádzku každý týždeň aspoň počas 1 mesiaca. Pri výučbe 3x/týždeň je zľava 12,- eur mesačne, 4x/týždeň je zľava 32,- eur mesačne, 5x/týždeň je zľava 40,- eur mesačne. Zľava sa uplatní vždy po odučenom jednom mesiaci.
 • V prípade náhleho rozhodnutia klienta ukončiť výučbu sa predplatené peniaze nevracajú. Lektor dlží klientovi len neodučené hodiny, ktoré podľa vzájomnej dohody budú odučené.
 • Po skončení výučby môže lektor študenta požiadať o písomnú referenciu o výučbe a lektorovi.

Spôsob platby

 • Po každej hodine v hotovosti
 • Dohodnutý počet hodín vopred v hotovosti alebo prevodom na účet
 • Skype hodiny sa platia vopred
 • Na začiatku výučby študent poskytne lektorovi fakturačné údaje

Presuny/rušenie hodín

 • Ak sa študent nemôže dostaviť na hodinu, môže ju zrušiť- avšak minimálne s 24-hodinovým časovým predstihom. V prípade, že ju zruší neskôr, je povinný lektorovi uhradiť storno poplatok vo výške 50% z ceny hodiny nech je zrušená z akéhokoľvek dôvodu. Uvedená pokuta bude účtovaná aj za neskoré zrušenie ukážkovej hodiny.
 • Ak študent potrebuje termín dohodnutej hodiny presunúť, može tak spraviť po dohode s lektorom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom. Inak sa hodina bude považovať za neskoro zrušenú.
 • Neskoré rušenie hodín a neskoré príchody na hodiny študent oznamuje lektorovi len formou SMS.