Podmienky výučby

 • Ak sa študent rozhodol pre výučbu, znamená to, že má motiváciu a čas pravidelne chodiť na hodiny a venovať sa štúdiu anglického jazyka.
 • Cena 14,-eur/60min/osoba (v prípade dvojice/trojice cena dohodou).
 • Zľava je možná pri intenzívnej výučbe (od 3 hodín/týždeň) a len v prípade, ak študent dodržiava pravidelnú dohodnutú dochádzku každý týždeň aspoň počas 1 mesiaca. Pri výučbe 3x/týždeň je zľava 12,- eur mesačne, 4x/týždeň je zľava 32,- eur mesačne, 5x/týždeň je zľava 40,- eur mesačne. Zľava sa uplatní vždy po odučenom jednom mesiaci.
 • V prípade náhleho rozhodnutia študenta ukončiť výučbu sa predplatené peniaze nevracajú. Lektor dlží študentovi len neodučené hodiny, ktoré podľa vzájomnej dohody budú odučené a to najneskôr do 6 mesiacov od dátumu prerušenia / ukončenia výučby. Po uplynutí tejto doby predplatené peniaze študentovi prepadnú.

Spôsob platby

 • Prvé 3 hodiny v hotovosti na príjmový doklad.
 • Ďalšie hodiny prevodom na účet na faktúru (min. 5 predplatených hodín vopred).
 • Študent je povinný poskytnúť lektorovi fakturačné údaje (presnú adresu trvalého bydliska, alebo fakturačné údaje firmy) ešte pred prvou hodinou.
 • Lektor má právo si účtovať úroky z omeškania za neskorú úhradu faktúry a taktiež náklady za opätovné vystavenie alebo zrušenie faktúry / príjmového dokladu.

Presuny/rušenie hodín

 • Ak sa študent nemôže dostaviť na hodinu, môže ju zrušiť - avšak najneskôr s 24-hodinovým časovým predstihom. V prípade, že ju zruší neskôr, je povinný lektorovi uhradiť storno poplatok vo výške 100% z ceny hodiny nech je zrušená z akéhokoľvek dôvodu. Uvedená pokuta bude účtovaná aj za neskoré zrušenie prvej / ukážkovej hodiny.
 • Ak študent potrebuje termín dohodnutej hodiny presunúť, može tak spraviť po dohode s lektorom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom. Inak sa hodina bude považovať za neskoro zrušenú.
 • Je vylúčené realizovať výučbu v prípade choroby (študenta alebo lektora) osobne, podľa dohody je možná výučba cez Skype.
 • Skype hodina - lektor čaká prihlásený na Skype max. 15 min. Ak študent nereaguje ani cez SMS, lektor sa odhlási a hodina sa považuje za odučenú.
 • Neskoré rušenie hodín a neskoré príchody na hodiny študent oznamuje lektorovi len formou SMS.